Kullanım Talimatı

XEMA TEST DOMUZ ETİ

Et ve gıda ürünlerinde domuz eti antijenlerin tespiti için Pratik ve Hızlı Immünokromatografik test

TESTİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Domuz etinin tüketilmesi İslam dinine göre haramdır ayrıca alerji sebebi olabilir. XEMATest DOMUZ ETi testi Immünokromatografik prensiplere dayanır ve domuz eti antijenlerin tespiti için yiyecek gıda ürünlerinde, bulaşıklarda ve teknolojik ekipmanlarda kullanılır. Test esnasında domuz eti antijenleri test-çubuğunun ucundaki spesifik antikor mikro parçacıkları ile etkileşime geçer. Bu etkileşimin sonucu test-çubuğunun üzerinde renkli çizgi şeklinde belirir.

XEMATest DOMUZ ETi testi yüksek düzey doğrulukla domuz antijen algılamasını sağlar.

TESTİN DUYARLILIGI VE ÖZGÜLÜĞÜ

Homojen et karışımında XEMATest DOMUZ ETi test çubuğu domuz eti antijenlerini 1:1000 (yani %0,1) oranında tespit eder, yani yaklaşık bir kilogramlık karışımın içerisindeki (5-10 ppm) miligram domuz eti proteinine eşdeğer orandır. Bu test çubuğunun duyarsız olduğu diğer et türleri:sığır, koyun, antilop, tavuk, hindi, ördek, kaz, tavşan, at, kanguru, Kanada geyiği, geyik ve insan kanı izlerine de duyarsızdır. Şüpheli sonuçlarda domuz antijeninin tespiti için laboratuar yöntemleriyle test edilmesi tavsiye edilir (örneğin, «DOMUZ ETİ-ELISA» XEMA, katalog No:9 K366) veya PCR. Ülkemizde, Gıda ürünlerinin denetimi, resmi laboratuar sonuçları ile uygun olmayan ürünler hakkında yapılacaklar, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının otoritesinde icra edilmektedir.

Lütfen Dikkat; bu test çubuğu, domuz yağı ve jelâtinine duyarsızdır. Domuz Yağı, Kanı ve İç Organları tespiti için XEMATest DOMUZ Yağı/Kanı test kiti kullanıma sunulacaktır.

PAKET İÇERİGİ

  • Folyo paketler içerisinde 3 adet test çubuğu;
  • Kullanım talimatı.

TEST ÖRNEKLERİ

XEMATestDOMUZ ETi test-çubuğu yiyecek gıda ürünleri, yıkanan bulaşık ve teknolojik ekipmanları analiz etmek için kullanılır.

NUMUNELERİN HAZIRLANMASI

Tüm örnekler analizden önce +15...+35 °C sıcaklığa getirilmeli; soğuk örneklerin analizi testçubuğunun duyarlılığını düşürmektedir; sıcak örneklerin analizi imkansızdır!
Sulandırılmış veya sıvı numuneler (çözülmüş et suyu, sulandırılmış katı etler, et suyu, et yemekleri, bulaşıklar veya teknolojik ekipman yüzeyleri) doğrudan analiz edilebilir. Numunelerin akıcı olmaması (özellikle et suyu) ve sıvı içerisinde partiküler parçacıklarının olması testin yapılmasına engel teşkil eder. Eğer sıvı numune test-çubuğunun içine nüfuz etmiyorsa, ılık kaynamış su ile sulandırın. Test duyarlılığını ölçmede sulandırma faktörünü dikkate alın! Partiküler parçacıklar içeren örnekleri filtrelemek (örneğin kumaştan süzerek) veya parçacıkların dibe çökmesini beklemek gereklidir.

Katı madde (et, et ürünleri) analizi için aşağıdaki prosedürü öneririz: kesinlikle tertemiz enstrümanla (tercihen tek kullanımlık ve temiz bir bardak), üründen tüpün (profesyonel kullanımlar için) çapına göre veya bardağın boyutlarına göre küçük parça kesip tüpe koyun ve üzerine tüpün veya bardağın yarısı kadar (2-2.5ml/100 ml) kaynatılıp, ılıtılmış su ilave edin. Dikkatle tüpün kapağını kapatın ve 15-30 saniye kadar kuvvetlice çalkalayın veya bardak ise karıştırın. Tüpü/Bardağı masanın üstüne koyun ve oluşan parçacıkların dibe çökmesini bekleyin. Örnek üzerinde oluşan sıvı analiz için uygundur.

Numuneler +2°C, +8 °C arasında 24 saat boyunca saklanabilir. Numunelerin uzun süre saklanması gerekli olan durumlarda özel katkı madde (lütfen bizi arayınız) katarak konserve edilmelidir veya dondurulmalıdır.

TESTİN UYGULANMASI

Bu testi gerçekleştirmek için, basit bir zamanlayıcı ve iyi aydınlatılmış yere ihtiyaç vardır. Tüm test bileşenleri ve örnekler oda sıcaklığına getirilmelidir. Test-çubuğunu hazırlanan sıvı içerisine belirtilen çizgiye kadar batırın ve 5-10 saniye tutun. Test-çubuğunu yatay olarak temiz yüzey üzerine koyun; test-çubuğuna dokunmayın ve hareket ettirmeyin. Test-çubuğunu örneğe batırdıktan 5-10 dakika sonra analiz sonucunu okumak mümkündür. Test kiti neme karşı hassastır. Alüminyum paketinden çıkarıldıktan sonra en fazla 10 dk. İçinde testi uygulayınız.

Klavuz-1
 

SONUCUN YORUMU

Renkli çift çizgi belirirse test pozitif olarak değerlendirilir. Yani, üründe domuz eti varlığından söz edilebilir. Hangi çizginin önce oluştuğu önemli değildir.

Klavuz-2
 

Renkli tek çizgi belirirse test negatif kabul edilir.

Klavuz-3
 

Eğer gözle görülür Hiç renkli çizgi oluşmazsa, test geçersiz sayılır.

Klavuz-4
 

Test uygulama talimatlarına veya saklama koşullarını uyulup uyulmadığını kontrol edin. Başka bir test yaparak analizi tekrar yapmayı deneyiniz.Test sonucunu belirten çizgi doğru okunabilir sonuçlarını 1 saat kadar korur. Bu sürenin aşılması durumunda sonuçların okunması tavsiye edilmez.

ÖNEMLİ NOTLAR

Tüm test bileşenleri +18 °C ile 25 °C arası sıcaklıkta saklanmalıdır. Test bileşenleri neme son derece duyarlıdır. Test bileşenlerini tekrar kullanmayın. Son kullanma tarihinden sonra test-çubuğu kullanılmamalıdır. Test çubuğunu paketinden çıkardıktan sonra EN FAZLA 10 dakika içinde test uygulanmalıdır. Eğer folyo paket parçalanmışsa, test-çubuğu kırılmışsa, test-çubuk test için kullanılmamalıdır. Test-çubuğu üzerinde, çizgilerin oluştuğu test bölgesine DOKUNULMAMALIDIR.

Test kitinin zehirleyici bir özelliği yoktur. Ancak gıda maddesi de değildir. Lütfen çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılan bileşenleri ve ellerinizi yıkayınız.